مطالب توسط مهدی برزی

یه عکس قدیمی

بابا خدابیامرز و داداش کاظم و داداش فخرالدین و داداش صادق فکر کنم این عکس حدود سال ۵۱ و روی سد کرج گرفته شده باشه!

از راست به چپ: ردیف بالا: محمدی (فرزند)- محمدی (فرزند)- ؟ – حسین سلیمی- ؟ -محمدی (پدر)- شهید فخرالدین ردیف پایین: ؟ – ؟ – حمید نصیری – شهید کاکل قمی- آقای رخ