مصاحبه با فخرالدین

مصاحبه کننده: آقای ناصر رخ (مدیر محترم دبیرستان ابوذر غفاری در زمان تحصیل داداش فخرالدین در دبیرستان مذکور)

لطفاْ جهت دریافت فایل صوتی مصاحبه به لینک زیر مراجعه فرمایید:

مصاحبه با شهید فخرالدین مهدی برزی