مطالب توسط

از راست به چپ: ردیف بالا: محمدی (فرزند) – شهید فخرالدین – ناصر رخ – ؟ – محمدی (پدر) – ؟ ؟ – نصیری – کاکل قمی – ؟ – محمدی (فرزند)

بلندی های پرواز

از راست به چپ: ردیف بالا: اسماعیل ترک – شهید محمد عظیمی – شهید فخرالدین – حسین عباسی – مجتبی میرزایی ردیف پایین: ؟ – ؟ – گیوری  

بوی بهشت

از راست به چپ: ردیف بالا: ؟ – شهید سید محمد عظیمی- نقدی – گیوری – اسماعیل ترک ردیف پایین: شهید فخرالدین – مجتبی میرزایی – حسین عباسی  

کوزران

از راست به چپ: ردیف بالا:‌ چارانی – عباس رجایی – شهید سعید رحیمی ردیف پایین: شهید سعید غلامی – شهید فخرالدین – احمد فائزی

پدافندی دوپازا

از راست به چپ: ردیف بالا: مهدی قائمی – ؟ – ؟ – ؟ -مجتبی صبوری – محمود شمسیان ردیف وسط: ؟ – شهید فخرالدین – عباس رجایی – شیرین – ؟ ردیف پایین: ؟ – حاج باقر – ؟ – ؟ – ؟ – محمد فراهانی