نوشته‌ها

کوزران

از راست به چپ:

ردیف بالا:‌ چارانی – عباس رجایی – شهید سعید رحیمی

ردیف پایین: شهید سعید غلامی – شهید فخرالدین – احمد فائزی