نوشته‌ها

داداش خوبم

از راست به چپ:

ردیف بالا: صاحبقرانی – ترک

ردیف پایین: فائزی – شهید فخرالدین

بلندی های پرواز

از راست به چپ:

ردیف بالا: اسماعیل ترک – شهید محمد عظیمی – شهید فخرالدین – حسین عباسی – مجتبی میرزایی

ردیف پایین: ؟ – ؟ – گیوری

 

بوی بهشت

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟ – شهید سید محمد عظیمی- نقدی – گیوری – اسماعیل ترک

ردیف پایین: شهید فخرالدین – مجتبی میرزایی – حسین عباسی