نوشته‌ها

همسنگران

از راست به چپ:‌

ردیف بالا: ؟ – امیر خرم – حسن قابل اعلا

ردیف پایین: ؟ – ؟‌ – شهید فخرالدین