نوشته‌ها

سرزمین عطرها و نورها

از راست به چپ:

ردیف بالا: مهدی صاحبقرانی – شهید فخرالدین

ردیف پایین: محمود رضا امیربیک – شهید حسین چراغعلی – حسین گلستانی

 

از نگاهت نگاهداری می کنیم

از راست به چپ:

ردیف بالا: رجب قربانی – شهید فخرالدین – ؟

ردیف پایین: شهید رضا ربیعیان – محمود رضا امیربیک – نصیری