نوشته‌ها

بوی بهشت

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟ – شهید سید محمد عظیمی- نقدی – گیوری – اسماعیل ترک

ردیف پایین: شهید فخرالدین – مجتبی میرزایی – حسین عباسی