مطالب توسط

یا ابوالفضل العباس

از راست به چپ: ردیف اول از بالا: ؟، داداش فخرالدین، شهید غلامی، ؟، شهید گوگونانی ردیف دوم: جعفری، شهید نعمتی، یمینی فر، شهید نبوی، مجتبی صبوری، حاجی باقر ردیف سوم: تاجیک، محمد تقی محمدی، ؟، وثوقیان، شهید تاج الدین، شهید اشرف ردیف چهارم: بهارلو، حسین گلستانی، شهید رجایی، فائزی، نصرالله زاده، جواد جوادی

تو به کهکشان، به بیکران، به جاودان رسیدی و ما …

از راست به چپ: ردیف بالا: ؟ – ؟ – شهید گوگونانی – شهید فخرالدین ردیف پایین: ؟ – بهارلو – ؟ – تاجیک کوچیکه! (تاجیک کوچیکه به این خاطر به این اسم نامیده می شد که با مهدی تاجیک که بعدا شهید شد اشتباه نشه!)  

هر کس که او را طلب کند می یابد

حدیث قدسی: من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی و من عشقنی عشقه   هر کس که مرا طلب کند می یابد و هر کس که مرا یافت می شناسد و هر کس که مرا شناخت دوست میدارد و هر کس که مرا دوست داشت عاشقم می […]

زیارت مشهد مقدس

از راست به چپ: شهید فخرالدین – حسین گلستانی – اکبر طیبی – مهدی خراسانی – شهید تاجیک – شهید نورالله پازوکی – آقا کوچولو (برادر شهید پازوکی)