همسنگر

از راست به چپ:

شهید فخرالدین – شهید رمضان صاحبقرانی –  عباس وطنخواه – ؟

اولین بازدید از جبهه

داداشی خوبم نفر چهارم از سمت راست (ردیف ایستاده)
مکان: سفینه النجاه – سد دز
زمان: آبان ۱۳۶۴، قبل از عملیات والفجر ۸

 

سرزمین عطرها و نورها

از راست به چپ:

ردیف بالا: مهدی صاحبقرانی – شهید فخرالدین

ردیف پایین: محمود رضا امیربیک – شهید حسین چراغعلی – حسین گلستانی

 

یا ابوالفضل العباس

از راست به چپ:
ردیف اول از بالا: ؟، داداش فخرالدین، شهید غلامی، ؟، شهید گوگونانی
ردیف دوم: جعفری، شهید نعمتی، یمینی فر، شهید نبوی، مجتبی صبوری، حاجی باقر
ردیف سوم: تاجیک، محمد تقی محمدی، ؟، وثوقیان، شهید تاج الدین، شهید اشرف
ردیف چهارم: بهارلو، حسین گلستانی، شهید رجایی، فائزی، نصرالله زاده، جواد جوادی

تو به کهکشان، به بیکران، به جاودان رسیدی و ما …

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟ – ؟ – شهید گوگونانی – شهید فخرالدین

ردیف پایین: ؟ – بهارلو – ؟ – تاجیک کوچیکه! (تاجیک کوچیکه به این خاطر به این اسم نامیده می شد که با مهدی تاجیک که بعدا شهید شد اشتباه نشه!)

 

مشهد مقدس – تابستان ۶۶

از راست به چپ:‌

ردیف بالا: اکبر طیبی – شهید پازوکی – خسرو تاجیک – مهدی خراسانی

ردیف پایین: حسین گلستانی – شهید تاجیک – شهید فخرالدین

هر کس که او را طلب کند می یابد

حدیث قدسی:

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی

و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی

و من عشقنی عشقه

 

هر کس که مرا طلب کند می یابد و هر کس که مرا یافت می شناسد

و هر کس که مرا شناخت دوست میدارد و هر کس که مرا دوست داشت عاشقم می شود

و هر کس که عاشقم شد عاشقش می شوم

 

زیارت مشهد مقدس

از راست به چپ:

شهید فخرالدین – حسین گلستانی – اکبر طیبی – مهدی خراسانی – شهید تاجیک –

شهید نورالله پازوکی – آقا کوچولو (برادر شهید پازوکی)

داداش خوبم

از راست به چپ:

ردیف بالا: صاحبقرانی – ترک

ردیف پایین: فائزی – شهید فخرالدین

یه عکس قدیمی

بابا خدابیامرز

و داداش کاظم و داداش فخرالدین و داداش صادق

فکر کنم این عکس حدود سال ۵۱ و روی سد کرج گرفته شده باشه!