از نگاهت نگاهداری می کنیم

از راست به چپ:

ردیف بالا: رجب قربانی – شهید فخرالدین – ؟

ردیف پایین: شهید رضا ربیعیان – محمود رضا امیربیک – نصیری

 

همسنگران

از راست به چپ:‌

ردیف بالا: ؟ – امیر خرم – حسن قابل اعلا

ردیف پایین: ؟ – ؟‌ – شهید فخرالدین

اردوگاه کرخه

از راست به چپ:

ردیف بالا: داوود معقول – نصیری – شهید فخرالدین

شهید احمدیزاده – شهید حسینی

از راست به چپ:

ردیف بالا: محمدی (فرزند) – شهید فخرالدین – ناصر رخ – ؟ – محمدی (پدر) – ؟

؟ – نصیری – کاکل قمی – ؟ – محمدی (فرزند)

خسته اما مصمم (بعد از کربلای ۸)

از راست به چپ:

ردیف بالا: حسین مقیسه – جنیدی – ؟ – ؟ – شهید اختیاری – ؟ – خرمجو – ؟ شهید حسینی – ؟ – جوهری – حاج باقر – شهید فخرالدین

ردیف پایین: رجب قربانی – ؟ – حسین پناهی – ؟

صداقت آیینه در نگاهشان موج می زد

از راست به چپ:

ردیف اول: محمدی- داوود معقول – شهید احمدیزاده – شهید فخرالدین

ردیف دوم: جنیدی- شهید نورالله پازوکی – محمود برنا – ؟

ردیف سوم: اکبر طیبی – اروج زاده

نسیم صبا

از راست به چپ: اروج زاده، ماشالله نانگیر، شهید فخرالدین، شهید خلیلی

بلندی های پرواز

از راست به چپ:

ردیف بالا: اسماعیل ترک – شهید محمد عظیمی – شهید فخرالدین – حسین عباسی – مجتبی میرزایی

ردیف پایین: ؟ – ؟ – گیوری

 

بوی بهشت

از راست به چپ:

ردیف بالا: ؟ – شهید سید محمد عظیمی- نقدی – گیوری – اسماعیل ترک

ردیف پایین: شهید فخرالدین – مجتبی میرزایی – حسین عباسی