هر کس که او را طلب کند می یابد

حدیث قدسی:

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی

و من عرفنی احبنی و من احبنی عشقنی

و من عشقنی عشقه

 

هر کس که مرا طلب کند می یابد و هر کس که مرا یافت می شناسد

و هر کس که مرا شناخت دوست میدارد و هر کس که مرا دوست داشت عاشقم می شود

و هر کس که عاشقم شد عاشقش می شوم

 

زیارت مشهد مقدس

از راست به چپ:

شهید فخرالدین – حسین گلستانی – اکبر طیبی – مهدی خراسانی – شهید تاجیک –

شهید نورالله پازوکی – آقا کوچولو (برادر شهید پازوکی)

داداش خوبم

از راست به چپ:

ردیف بالا: صاحبقرانی – ترک

ردیف پایین: فائزی – شهید فخرالدین

یه عکس قدیمی

بابا خدابیامرز

و داداش کاظم و داداش فخرالدین و داداش صادق

فکر کنم این عکس حدود سال ۵۱ و روی سد کرج گرفته شده باشه!

از راست به چپ:

ردیف بالا: محمدی (فرزند)- محمدی (فرزند)- ؟ – حسین سلیمی- ؟ -محمدی (پدر)- شهید فخرالدین

ردیف پایین: ؟ – ؟ – حمید نصیری – شهید کاکل قمی- آقای رخ

بر روی تو نگاه خدا خنده می زند

از راست به چپ:

ردیف بالا: شهید مهدی قائمی – فراهانی – ؟ – بیژن چارانی – قهرمانی

ردیف پایین: نیک آیین- شهید فخرالدین – محمد فراهانی